CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


SUDICO Tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO

Ngày đăng: 13/08/2010

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) thông báo Quyết định số 42/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/5/2010 của Hội đồng quản trị Công ty SUDICO, trong đó có nội dung như sau:

-          Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty SUDICO góp thêm 3,75 tỷ đồng, tương đương 375.000 cổ phần. Tổng số vốn sau khi góp thêm là 7,65 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO.

-          Công ty SUDICO cam kết hỗ trợ và giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO quản lý và khai thác dịch vụ trong các khu đô thị của SUDICO.

 

SUDICO

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 12
Tổng lượt truy cập 122,880
Thong ke