CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Quy chế Kiểm toán nội bộ ban hành ngày 21/09/2022
21-09-2022
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết ( Năm 2021)
14-01-2022
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết ( 6 tháng đầu năm 2021)
09-07-2021
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết ( Năm 2020)
16-01-2021
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Niêm yết (6 tháng đầu năm 2019)
10-07-2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2018
16-01-2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
17-01-2018
Thong ke