TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Nghị Quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     Ngày 3/5/2021, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

       SUDICO xin kính gửi tới Quý cổ đông bản Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết xin xem tại đây.        Xin trân trọng thông báo.


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty.


Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị SUDICO đã ban hành Quyết định số 01 /QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Trần Phụng Dư - Sinh ngày 22/8/1975.


Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 16/7/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm và soát xét các Báo cáo tài chính bán niên của SUDICO cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình

Ngày 26/6/2019, Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tài liệu đại hội quý cổ đông của công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình có thể xem tại đây.Xin trân trọng thông báo.


Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT về việc Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt vào ngày 24/5/2019.

Chi tiết xin xem tại đây.


Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà ban hành công văn số 195 /CV-CT-TCKT về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 1318/TB-VSD ngày 22/4/2019 của VSD. Chi tiết xin xem tại đây.


Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO

Ngày 25/4/2019, Hội đồng Quản trị SUDICO đã họp và ban hành Nghị quyế số 36/NQ-CT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO. Chi tiết xin xem tại đây.


Biên bản Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2019

Biên bản Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2019- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà

Nghị quyết Đại hội Cổ Đông 2019

Nghị quyết Đại hội Cổ Đông Thường niên 2019-Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Chúng tôi thông báo tới Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán vào ngày 06/5/2019 để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (10%). Chi tiết xin xem tại đây.


Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày 17/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) ban hành Nghị Quyết số 23/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.


Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty.


Hoạt động chào mừng 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của Công ty SUDICO

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự đồng ý của Đảng Ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo điều kiện cho Ban Thường Vụ Công đoàn và Ban Nữ công Công ty tổ chức hoạt động, giao lưu cho toàn bộ Nữ CBCNV khối cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty đi tham quan trong ngày Khu di tích Hải Phòng: Bạch Đằng Giang; Chùa Cao Linh và đền Bà Đế.


Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 15/3/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ban hành thông báo số 143/TB-CT-TCKT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết xin xem tại đây.


Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 98
Tổng lượt truy cập 43,929