TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Thông báo về việc Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình

Ngày 23/7/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình đã có thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên các tỉnh thành cả nước, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 06/8/2021 như đã dự định.
Chi tiết xin xem tại đây.

Quyết định về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SUDICO

            Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị SUDICO về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2021. Hội đồng quản trị SUDICO quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1962; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

            Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, nhiệm kỳ 2020- 2025.

            Thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO kể từ ngày 27/5/2021.

            Chi tiết xin xem tại đây.


Nghị Quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     Ngày 3/5/2021, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

       SUDICO xin kính gửi tới Quý cổ đông bản Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết xin xem tại đây.        Xin trân trọng thông báo.


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty.


Thông báo Về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kinh gửi Quý cổ đông, Chúng tôi thông báo tới Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho mã chứng khoán SJS là ngày 25/3/2021. Lý do và mục đích để tham dự Đại  hội đổng cổ đông thường niên năm 2021. 


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2020, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.


Thông báo về việc Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 04/6/2020, SUDICO nhận được Văn bản đề ngày 03/6/2020 của Cổ đông sở hữu 8.970.000 cổ phần tương ứng 7,81% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng. Cổ đông đề nghị bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2020 với nội dung bầu Hội đồng quản trị và Bầu Ban Kiểm soát Công ty. 


Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết xin xem tại đây.


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty.


Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị SUDICO đã ban hành Quyết định số 01 /QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Trần Phụng Dư - Sinh ngày 22/8/1975.


Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 16/7/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm và soát xét các Báo cáo tài chính bán niên của SUDICO cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình

Ngày 26/6/2019, Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tài liệu đại hội quý cổ đông của công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình có thể xem tại đây.Xin trân trọng thông báo.


Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT về việc Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt vào ngày 24/5/2019.

Chi tiết xin xem tại đây.


Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà ban hành công văn số 195 /CV-CT-TCKT về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 1318/TB-VSD ngày 22/4/2019 của VSD. Chi tiết xin xem tại đây.


Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO

Ngày 25/4/2019, Hội đồng Quản trị SUDICO đã họp và ban hành Nghị quyế số 36/NQ-CT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO. Chi tiết xin xem tại đây.


Biên bản Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2019

Biên bản Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2019- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 9
Tổng lượt truy cập 55,573