CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022
30-06-2022
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2022
30-06-2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022
30-06-2022
Báo cáo tài chính riêng Quý II/2022
30-06-2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022
29-04-2022
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2022
29-04-2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC năm 2021
01-04-2022
Báo cáo Tài chính riêng năm 2021
31-03-2022
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021
31-03-2022
Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021 đã đính chính
10-02-2022
Thong ke