CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

SUDICO công bố thông tin thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ

Ngày 07/10, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về nội dung Công bố thông tin Giải thể Ban Kiểm soát nội bộ công ty; Thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty và Bổ nhiệm Trưởng Ban.

SUDICO thông báo về người được ủy quyền Công bố thông tin

Ngày 05/10 Công ty CP ĐTPT Khu Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc "Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin".

Công ty CP SUDICO Hòa Bình công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Ngày 04/10, Hội đồng Quản trị Công ty CP SUDICO Hòa Bình đã có văn bản công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

SUDICO công bố Quy chế kiểm toán nội bộ

Ngày 21/09, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) công bố Quy chế Kiểm toán nội bộ.

SUDICO Hòa Bình thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Ngày 15/09, Công ty CP SUDICO Hòa Bình (trực thuộc Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà) ban hành Thông báo tới toàn bộ cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

SUDICO giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/08, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) có công văn gửi UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính riêng được soát xét bởi Ernst and Young Việt Nam

Ngày 29/08, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét bởi Ernst and Young Việt Nam

Ngày 29/08, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

Công ty CP SUDICO Hòa Bình công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 10/8, Công ty CP SUDICO Hòa Bình công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

SUDICO công bố Báo cáo Tài chính riêng Quý II/2022

Ngày 29/07, Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) chính thức công bố Báo cáo tài chính riêng Quý II/2022. 

SUDICO công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022

Ngày 29/07, Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022.

SUDICO công bố thông tin thành lập mới chi nhánh

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc giải thể Chi nhánh SUDICO tại Miền Trung và thành lập mới Chi nhánh Đà Nẵng.

Công ty CP SUDICO Hòa Bình thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày 20/7, Công ty CP SUDICO Hòa Bình (trực thuộc Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà) thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.


SUDICO công bố thông tin về giải thể và thành lập Chi nhánh Miền Trung

Ngày 15/07, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc: Công bố thông tin giải thể và thành lập mới Chi nhánh SUDICO tại Miền Trung.

SUDICO công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

Ngày 13/7, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2022.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 28
Tổng lượt truy cập 114,298