CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

SUDICO công bố Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét bởi Ernst and Young Việt Nam

Ngày 29/08, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

Công ty CP SUDICO Hòa Bình công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 10/8, Công ty CP SUDICO Hòa Bình công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

SUDICO công bố Báo cáo Tài chính riêng Quý II/2022

Ngày 29/07, Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) chính thức công bố Báo cáo tài chính riêng Quý II/2022. 

SUDICO công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022

Ngày 29/07, Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022.

SUDICO công bố thông tin thành lập mới chi nhánh

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc giải thể Chi nhánh SUDICO tại Miền Trung và thành lập mới Chi nhánh Đà Nẵng.

Công ty CP SUDICO Hòa Bình thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày 20/7, Công ty CP SUDICO Hòa Bình (trực thuộc Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà) thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.


SUDICO công bố thông tin về giải thể và thành lập Chi nhánh Miền Trung

Ngày 15/07, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc: Công bố thông tin giải thể và thành lập mới Chi nhánh SUDICO tại Miền Trung.

SUDICO công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

Ngày 13/7, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2022.

SUDICO công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 11/07, Công ty CP Đầu tư phát triển Khu đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM với nội dung "Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết - 6 tháng đầu năm 2022".

SUDICO công bố thông tin về bản án số 13-2022-KDTM-PT

Ngày 07/07, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để công bố thông tin về bản án số 13-2022-KDTM-PT, theo thủ tục công bố thông tin bất thường.

SUDICO công bố thông tin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 21/6, SUDICO đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM với nội dung công bố thông tin về điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán SJS.

SUDICO công bố thông tin Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 17/6, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản công bố thông tin nhân sự mới tại Hội đồng quản trị Công ty.

SUDICO công bố thông tin Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 17/6, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản công bố thông tin nhân sự mới tại Ban Kiểm soát Công ty. 

SUDICO công bố thông tin Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày 17/6, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản công bố thông tin nhân sự mới tại Ban Kiểm soát Công ty, vị trí Trưởng Ban Kiểm soát. 

SUDICO công bố Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 16/06/2022

Chiều ngày 16/06, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà đã ban hành Biên bản họp Ban Kiểm soát, phiên họp đầu tiên ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 72
Tổng lượt truy cập 96,799