TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

SUDICO công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 16/6, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

SUDICO Hòa Bình công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 15/6, Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình, trực thuộc Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

SUDICO công bố thông tin nhân sự

Ngày 17/5, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh nhằm công bố thông tin bất thường.

SUDICO giải trình việc thực hiện các quy định hiện hành về quản trị công ty

Ngày 09/05, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giải trình lý do và phương án khắc phục theo nội dung công văn 677/SGDHCM-NY ngày 27/04.

SUDICO thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SUDICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính riêng Quý I/2022

Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng Quý I/2022.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022

Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022.

Công ty SUDICO tiếp nhận Báo cáo về ngày trở thành cổ đông/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng

Ngày 28/4, Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) tiếp nhận Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng.

SUDICO công bố Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Khu Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2021, trước thềm kỳ họp Đại hội Cổ đông sắp diễn ra.

Tổng Công ty Sông Đà báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

Ngày 20/04, Tổng Công ty Sông Đà vừa có văn bản số 259/TCT-TCKT báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ.

Tổng công ty Sông Đà báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Ngày 20/04, Tổng Công ty Sông Đà đã có văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu, gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

SUDICO ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Ngày 05/04, SUDICO có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

SUDICO vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021

SUDICO vừa công bố Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

SUDICO thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 05/04, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản công bố thông tin về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 55
Tổng lượt truy cập 83,288