CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

21/8/2023: SUDICO thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 21/, Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc: Thông báo thay đổi nhân sự.

SUDICO công bố thông tin nhân sự

Ngày 02/08/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển Khu đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM với nội dung thông báo thay đổi nhân sự.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2023 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Ngày 29/7/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GD Chứng khoán TP HCM giải trình chênh lệch LNST Quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, cũng như công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023.

21/7/2023: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Ngày 21/7/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia đã có văn bản gửi SUDICO báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

SUDICO công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 13/07/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM với nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

SUDICO công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ngày 06/7/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

29/06/2023: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Ngày 29/06/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển Khu đô thị và KCN Sông Đà (mã chứng khoán SJS) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng.

SJS công bố thông tin bất thường về thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017

Ngày 24/06/2023, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (mã cổ phiếu SJS) công bố thông tin bất thường về thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017.

16/06/2023: SJS thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Ngày 16/06/2023, Công ty CP ĐTPT khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Mã cổ phiếu SJS) công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11.

14/06/2023: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

Ngày 14/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SJS) đã nhận được văn bản Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, gửi bởi Công ty Cổ phần SAM Holdings.

SUDICO bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính

Ngày 12/06/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) có Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính.

SUDICO công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Ngày 09/06/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.

06/06/2023: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng

Ngày 06/06/2023, Công ty Cổ phần ĐTPT Khu đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã nhận được văn bản Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Ngày 23/05/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia đã có văn bản về việc: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

18/05/2023: SUDICO công bố thông tin bất thường

Ngày 18/05, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố thông tin bất thường về việc hoàn thành công tác chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần của SUDICO tại Công ty liên kết (theo Nghị Quyết số 09/NQ-CT-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị). 

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 39
Tổng lượt truy cập 147,949