TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Thông báo Về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kinh gửi Quý cổ đông, Chúng tôi thông báo tới Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho mã chứng khoán SJS là ngày 26/5/2020. Lý do và mục đích để tham dự Đại  hội đổng cổ đông thường niên năm 2020. 


Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Hội đồng quản trị SUDICO đã ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CT-HĐQT về việc Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt. Chi tiết xin xem tại đây.


Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - năm 2019 và Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019.

Chi tiết xin xem tại đây: - Báo cáo tài chính riêng.

                                        - Báo cáo tài chính hợp nhất.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Báo cáo Tài chính Quý II - năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý II - năm 2019 và Bảng cân đối kế toán riêng quý II - năm 2019.

Chi tiết xin xem tại đây: - Báo cáo tài chính riêng.

                                        - Báo cáo tài chính hợp nhất.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của SJS

Ngày 01/7/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (Mã chứng khoán SJS) đã nhận được Công văn số 4017/UBCK-GSĐC ngày 26/6/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho SUDICO gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019. 

Chi tiết xin xem tại đây.


Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý I - năm 2019 và Bảng cân đối kế toán riêng quý I - năm 2019.


Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (mã chứng khoán: SJS) ra Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt điều chỉnh tới ngày 30/9/2019. Chi tiết xem tại đây.


Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm tài chính 2018.


Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 4 - năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 4 - năm 2018.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 3 - năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 3 - năm 2018.

Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2018.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 2 năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng Quý 2 năm 2018.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2018, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã được tổ chức.

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 1 - năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 1 năm 2018.

Báo cáo Tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng năm 2017.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103002731. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.915.430 cổ phiếu, chiếm 26,10 % vốn điều lệ.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 21
Tổng lượt truy cập 28,429