TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Hoạt động chào mừng 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của Công ty SUDICO

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự đồng ý của Đảng Ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo điều kiện cho Ban Thường Vụ Công đoàn và Ban Nữ công Công ty tổ chức hoạt động, giao lưu cho toàn bộ Nữ CBCNV khối cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty đi tham quan trong ngày Khu di tích Hải Phòng: Bạch Đằng Giang; Chùa Cao Linh và đền Bà Đế.


Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Trần Dũng

Ngày 16/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành quyết định số 17 /QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đối với ông Nguyễn Trần Dũng- Sinh ngày: 26/8/1971; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng - Hiện là Giám đốc Chi nhánh An Khánh, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Công Chính

Ngày 16/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành quyết định số 18 /QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đối với ông Nguyễn Công Chính - Sinh ngày: 12/6/1979; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng - Hiện là Giám đốc Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung như sau:+ Bổ nhiệm ông Trần Anh Đức - Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1975.+ Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Ngoại Ngữ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.+ Quê quán: Văn Ấp, Bình Lục, Hà Nam.+ Số CMTND: 012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại Thành phố Hà Nội.Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022).
Chi tiết xin xem tại đây: - Nghị quyết của Hội đồng quản trị.                                   - Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc. Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.
 
 

Quyết định Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

      Ngày 15/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành quyết định số 19 /QĐ-CT-HĐQT về việc Thông qua công tác cán bộ SUDICO, Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc SUDICO; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.
      Chi tiết xin xem tại tệp đính kèm sau: Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT
      Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo!

Nghị Quyết về việc Bổ nhiệm và Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

        Ngày 15/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành Nghị Quyết số 16/NQ-CT-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Văn Viết kể từ ngày 15/02/2016; Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty SUDICO kể từ ngày 15/02/2016. Việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Viết và bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông SUDICO chấp thuận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
       Chi tiết xin xem tại đây.
      Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo!

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Ngày 27 tháng 01 năm 2015, Hội đồng quản trị  SUDICO thống nhất thông qua và ra quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đối với Ông Nguyễn Đức Dân - Sinh ngày 08/01/1973; Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế, kể từ ngày 27/01/2015.

Thong ke