TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 11/01/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán SJS) đã xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, theo đó SUDICO đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã chấp thuận cho SUDICO gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính theo Công văn số 599/UBCK-GSĐC.

Giao lưu giữa CBCNV Tập đoàn Sông Đà với đại biểu Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ 8

Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2010, tại Hội trường lớn của Tập đoàn Sông Đà đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa đoàn Đại biểu tiên tiến để dự Đại hội thi đua yêu nước “Giỏi việc nước đảm việc nhà” do Tổng Liên Đoàn LĐ - VN tổ chức và đại diện CB – CN viên chức Tập đoàn Sông Đà. Đoàn gồm có 157 người thuộc đoàn các tỉnh thành ngành

Gặp mặt giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy Hòa Bình và Tập đoàn Sông Đà

Ngày 4/12, tại Trung tâm thương mại AP PLAZA, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy Hòa Bình và Tập đoàn Sông Đà đã có buổi gặp mặt thân mật.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Trần Đình Trụ

Ngày 16/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành quyết định số 19 /QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đối với ông Trần Đình Trụ - Sinh ngày: 30/7/1976; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sỹ Kỹ Thuật - Hiện là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.
 

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Trần Dũng

Ngày 16/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành quyết định số 17 /QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đối với ông Nguyễn Trần Dũng- Sinh ngày: 26/8/1971; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng - Hiện là Giám đốc Chi nhánh An Khánh, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Công Chính

Ngày 16/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành quyết định số 18 /QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đối với ông Nguyễn Công Chính - Sinh ngày: 12/6/1979; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng - Hiện là Giám đốc Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Trần Anh Đức sinh ngày 19/5/1975.


Quyết định Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

      Ngày 15/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành quyết định số 19 /QĐ-CT-HĐQT về việc Thông qua công tác cán bộ SUDICO, Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc SUDICO; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.       


Nghị Quyết về việc Bổ nhiệm và Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

        Ngày 15/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO ban hành Nghị Quyết số 16/NQ-CT-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Văn Viết kể từ ngày 15/02/2016; Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty SUDICO kể từ ngày 15/02/2016. Việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Viết và bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông SUDICO chấp thuận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.        


Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Ngày 27 tháng 01 năm 2015, Hội đồng quản trị  SUDICO thống nhất thông qua và ra quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT về việc Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đối với Ông Nguyễn Đức Dân - Sinh ngày 08/01/1973; Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế, kể từ ngày 27/01/2015.


Thong ke