TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC quý 3 năm 2019 của Công ty

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin được giải trình về kết quả kinh doanh quý 3 năm 2019 như sau: Lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC riêng biến động không đáng kể so với cùng kỳ, riêng lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC hợp nhất quý 3 năm 2019 giảm 46% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do:

- Trong quý 3/2018 và quý 3/2019, hoạt động SXKD của Công ty không có biến động lớn. Công ty đã hoàn thành bàn giao và hạch toán doanh thu một số căn hộ tại dự án KĐT mới Nam An Khánh. Đồng thời hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý khu đô thị vẫn ổn định bình thường.

- Lợi nhuận quý 3/2019 giảm so với cùng ký năm 2018 là do trong quý 3/2018 Công ty có phát sinh hoàn nhập khoản đầu tư tại Công ty liên kết (Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà Miền trung -  SOCENID)

Chi tiết xin xem tại đây.

 


Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý I - năm 2019 và Bảng cân đối kế toán riêng quý I - năm 2019.


Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (mã chứng khoán: SJS) ra Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt điều chỉnh tới ngày 30/9/2019. Chi tiết xem tại đây.


Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm tài chính 2018.


Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 4 - năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 4 - năm 2018.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 3 - năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 3 - năm 2018.

Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2018.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 2 năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng Quý 2 năm 2018.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2018, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã được tổ chức.

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 1 - năm 2018 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 1 năm 2018.

Báo cáo Tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng năm 2017.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103002731. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.915.430 cổ phiếu, chiếm 26,10 % vốn điều lệ.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 48
Tổng lượt truy cập 9,425