TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Ngày đăng: 30/06/2009

1.        Tên người thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà

2.        Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103002731

3.        Điện thoại liên hệ: 04-7684505 Fax: 04-7684029

4.        Mã chứng khoán giao dịch: VIS

5.        Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.915.430 cổ phiếu, chiếm 26,10 % vốn điều lệ.

6.        Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Đức Dân

7.        Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu : PT A1426339A cấp ngày 15/11/2004 tại Hà Nội

8.        Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng quản trị

9.        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.257.285 cổ phiếu

10.     Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 2.257.280 cổ phiếu.

11.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.658.150 cổ phần, chiếm 11,05% vốn điều lệ.

12.     Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư vào các dự án của Công ty.

13.     Thời gian thực hiện giao dịch: từ 30/6/2009 đến ngày 09/9/2009.

Tin liên quan

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 1
Tổng lượt truy cập 22,978
Thong ke