TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Thông tin Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - SUDICO là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đầu tư xây dựng các công trình hỗn hợp, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực Bất động sản. Hiện nay, Sudico có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư làm việc tại Trụ sở chính như sau:1. Số lượng:- Kỹ sư xây dựng: 03 người.- Kỹ sư kinh tế xây dựng : 03 người.- Kiến trúc sư: 02 người.
2. Yêu cầu:- Là sinh viên tốt nghiệp bằng GIỎI tại các trường tại các trường Đại học Xây dựng, Đại học kiển trúc Hà Nội.- Kỹ năng giao tiếp tốt, nguyên tắc trong công việc.- Gắn bó cống hiến lâu dài, chịu được áp lực trong công việc.

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 3 - năm 2017 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 3 năm 2017.


Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 2 - năm 2017 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 2 năm 2017.


Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO với nội dung sau:

- Bầu Ông Trần Văn Tuấn, sinh năm 1969 - Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà, kiêm là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO; Thành viên Hội đồng quản trị SUDICO.Chi tiết nghị quyết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã được tổ chức. SUDICO xin gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với nội dung chi tiết như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Chi tiết xem tại đây)

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Chi tiết xem tại đây) 

Xin trân trọng cảm ơn!


TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Xem tại đây)2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Xem tại đây)3. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017. (Xem tại đây)4. Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị. (Xem tại đây)5. Đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị. (Xem tại đây)6. Đơn đề cử Thành viên Ban kiểm soát. (Xem tại đây)7. Đơn ứng cử Thành viên Ban kiểm soát. (Xem tại đây)8. Sơ yếu lý lịch. (xem tại đây)9. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Xem tại đây)10. Quy chế bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. (Xem tại đây)11. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. (Xem tại đây)12. Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. (Xem tại đây)Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.
 

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 1 - năm 2017 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 1 năm 2017.Chi tiết xin xem tại đây: - Bảng cân đối kế toán hợp nhất.                                          - Bảng cân đối kế toán riêng.Xin trân trọng thông báo.

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

         Ngày 17/4/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà nhận được công văn số 81/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuậ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sang tháng 6 năm 2017.         Chi tiết xin xem tại đây.         Xin trân trọng thông báo.
 
 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.- Mã chứng khoán: SJS.- Mã ISIN: VN000000SJS9.- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2017.- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Chi tiết xin xem tại đây.Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.
 

Báo cáo Thường niên năm 2016

Công ty SUDICO xin kính gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo thường niên của năm báo cáo 2016.Chi tiết xin xem tại đây.Xin trân trọng thông báo.
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT NĂM 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và Báo cáo tài chính riêng năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây: - Báo cáo tài chính riêng.                                          - Báo cáo tài chính hợp nhất.
XIn trân trọng thông báo.

BÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và Báo cáo tài chính riêng năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây:  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016                                           - Báo cáo tài chính riêng năm 2016.Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.
 

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (cả năm 2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết (cả năm 2016)Chi tiết xin xem tại đây.
Xin trân trọng thông báo.

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Kinh gửi Quý cổ đông, Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán SJS là ngày 20/01/2017 với lý do và mục đích để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cụ thể như sau:- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)- Ngày thanh toán: 20/02/2017.- Địa điểm thanh toán: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngưởi sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/02/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 3 - năm 2016 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 3 năm 2016.Chi tiết xin xem tại đây: - Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 3 - Năm 2016                                          - Bảng cân đối kế toán riêng Quý 3 - Năm 2016SUDICO xin trân trọng thông báo!

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 59
Tổng lượt truy cập 83,292