TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng: 15/03/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông


Ngày 15/3/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà đã ban hành thông báo số 143/TB-CT-TCKT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung chi tiết như sau:
- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
- Mã chứng khoán: SJS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2019.
1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)|
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 77
Tổng lượt truy cập 47,380
Thong ke