CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thông báo Về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng: 04/03/2021

Kinh gửi Quý cổ đông, Chúng tôi thông báo tới Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho mã chứng khoán SJS là ngày 25/3/2021. Lý do và mục đích để tham dự Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xin xem tại đây.
Xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 12
Tổng lượt truy cập 122,880
Thong ke