TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Ngày đăng: 28/03/2013

601/TB-VSD về việc ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà như sau:

Tên tổ chức niêm yết:     CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và KCNSông Đà

Mã chứng khoán:            SJS

Mã ISIN:                         VN000000SJS9

Loại chứng khoán:          Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                       10000đ. (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền:   03/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng:                    05/04/2013

Lý do và mục đích:    tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: SIDICO sẽ thông báo sau.
                                                                                                                                  SUDICO

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 6
Tổng lượt truy cập 37,706
Thong ke