CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 01/06/2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian: 7h30 , Thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020.
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 18, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
 • Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 • Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019;
 • Quyết toán thù lao của HĐQT,BKS năm 2019 và Phương án trả thù lao HĐQT,BKS năm 2020;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 • Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.
 2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau.
  5.1 Đối với cá nhân:
 • Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân;
 • Thông báo mời họp (bản gốc).
 • Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

           5.2 Đối với tổ chức:

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).
 • Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.
 1. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 17h ngày 08/6/2020.
 2. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và hoặc không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, đề nghị liên hệ với Công ty trước 17h ngày 09 tháng 6 năm 2020 để nhận Phiếu biểu quyết từ xa và được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.
 3. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:
 • Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 • Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://www.sudicosd.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.
 1. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 11 tháng 6 năm 2020. Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (gửi kèm theo thông báo này) về Công ty hoặc gửi Fax, Email theo địa chỉ của Ban liên lạc cổ đông.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Ban liên lạc cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

 • Tầng 15 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Số điện thoại: 024 3 7684 504/505/506 (máy lẻ 106, 124, 115, 109);
 • Fax: 024 3 7684 029/3 7875 813;
 • Email: info@sudicosd.com.
  Chi tiết xin xem tại đây.
  Tài liệu đại hội xin xem tại đây.

Thông báo này thay cho giấy mời!

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 8
Tổng lượt truy cập 122,876
Thong ke