TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2009

Ngày đăng: 10/01/2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009, như sau:

1.       Thời gian và địa điểm:

-          Thời gian :  8h00’ ngày 22 tháng 4 năm 2009

-          Địa điểm  : Phòng 318 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Cổng số 02  đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

2.       Nội dung đại hội:

-          Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009;

-          Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán;

-          Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;

-          Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2008;

-          Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS;

-          Thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009;

-          Báo cáo Điều lệ tổ chức và hoạt động ( sửa đổi ) của Công ty;

-          Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;

-          Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3.       Thư mời họp và tài liệu kèm theo được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2009 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp và được lưu trên website của Công ty kể từ ngày 07/4/2009, địa chỉ như sau: http://www.sudicosd.com

4.       Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự và gửi về Công ty trước 16h00’ ngày 15/4/2008 bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến:

-          Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

-          Địa chỉ: Tầng 1+2 toà nhà CT1 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

-          Điện thoại : 04-3.7684.505 máy lẻ 102/110 hoặc 0989.099.410 ( chị Liễu). Fax: 04-3.7684.029

5.       Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, giấy CMND/Hộ chiếu ( Bản chính). Đối với trường hợp người được uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền ( bản gốc ) và phô tô  Giấy CMND/Hộ chiếu của người uỷ quyền.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông của SUDICO trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH         

Phan Ngọc Diệp  

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 53
Tổng lượt truy cập 28,254
Thong ke