TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày đăng: 07/05/2019

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty SUDICO đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT về việc Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: Ngày 06/5/2019.
2. Ngày đăng ký cuối cùng thay đổi        : Ngày 24/5/2019.
3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT ngày 17/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
Chi tiết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 4
Tổng lượt truy cập 53,711
Thong ke