TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thay đổi đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày đăng: 01/12/2021

       Ngày 07/12/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS) đã có Thông báo số 626/TB-CT-TCKT về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và năm 2017 cho cổ đông. Theo đó, Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông vào ngày 31/12/2021.
        Do tình hình tài chính còn khó khăn, Công ty chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông như đã thông báo.
        Nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và năm 2017, cụ thể như sau:
          1. Cổ tức năm 2016:
          - Thời gian đã thông báo: 31/12/2021.
          - Thời gian thay đổi thanh toán: 30/12/2022.
          2. Cổ tức năm 2017:
          - Thời gian đã thông báo: 31/12/2021.
          - Thời gian thay đổi thanh toán: 30/12/2022.
         3. Trong trường hợp Công ty thu xếp được nguồn tiền, Công ty sẽ thông báo thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và 2017 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.
          Chi tiết xin xem tại đây.
          Trân trọng thông báo./.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 4
Tổng lượt truy cập 89,123
Thong ke