TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình

Ngày đăng: 19/06/2019

Ngày 26/6/2019, Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tài liệu đại hội quý cổ đông của công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình có thể xem tại đây.

Xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 81
Tổng lượt truy cập 77,550
Thong ke