TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Nghị quyết về việc giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày đăng: 24/03/2020

Ngày 23/3/2020, Hội đồng quản trị SUDICO đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-CT-HDQT về việc giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020 với nội dung như sau: 
- Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020.
Chi tiết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 46
Tổng lượt truy cập 35,474
Thong ke