TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO

Ngày đăng: 26/04/2019

Ngày 25/4/2019, Hội đồng Quản trị SUDICO đã họp và ban hành Nghị quyế số 36/NQ-CT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO với nội dung như sau:
          -  Bầu ông Nguyễn Văn Tùng, Sinh năm 1962.
          -  Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
          -  Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP, kiêm Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại SUDICO; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
         Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 

Chi tiết xin xem tại đây.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 6
Tổng lượt truy cập 59,368
Thong ke