TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày đăng: 26/04/2013

Ngày 25 tháng 04 năm 2013, Tại Tòa nhà HH3 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty SUDICO đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 . Sau đây, Công ty SUDICO xin được gửi tới Quý Cổ đông Công ty các văn bản kết quả đại hội như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Download)

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Download)

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Download).

4. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (Download)

 

Công ty SUDICO trân trọng thông báo!

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 53
Tổng lượt truy cập 38,310
Thong ke