CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình

Ngày đăng: 05/07/2021

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.

 

-        Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình (SUDICO-HB)

-        Trụ sở chính: Khu đất DV1-2, khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

-        Điện thoại: (84.2182) 211982                      Fax: (84.2183) 986018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:    

  • Tên cổ phần:          Cổ phần Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.  
  • Loại cổ phần:         Cổ phần phổ thông. 
  • Mệnh giá:   10.000 đồng/cổ phần.   
  • Ngày chốt danh sách cổ đông và hưởng quyền để dự họp: ngày 12/7/2021.

1.      Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2.      Nội dung cụ thể:

-        Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

-        Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

-        Nội dung họp: Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

-        Mọi giao dịch thay đổi đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ của Công ty.           

         Trân trọng thông báo!

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 43
Tổng lượt truy cập 147,953
Thong ke