TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017

Ngày đăng: 03/05/2019

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà ban hành công văn số 195 /CV-CT-TCKT về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 1318/TB-VSD ngày 22/4/2019 của VSD, cụ thể như sau:
1. Hủy Thông báo số 1318/TB-VSD ngày 22/4/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán cho tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà.
2. SUDICO sẽ gửi lại thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 sau khi Hội đồng quản trị SUDICO phê duyệt.
Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 7
Tổng lượt truy cập 53,714
Thong ke