TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
15-12-2017
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
18-12-2017
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
20-12-2017
Thông báo gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
09-01-2018
Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017
17-01-2018
Thông báo về việc dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
16-03-2018
Thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng phần vốn cúa SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam
20-03-2018
Thông báo về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
17-04-2018
Báo cáo kết quả phát hành 14.855.540 CP để trả cổ tức còn lại năm 2010
19-04-2018
Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10
22-11-2018
Thong ke