TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày đăng: 18/04/2019

        Ngày 17/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) ban hành Nghị Quyết số 23/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:


-        Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

-        Mã chứng khoán          :    SJS

-        Mã ISIN             :    VN000000SJS9

-        Loại chứng khoán       :    Cổ phiếu phổ thông.

-        Mệnh giá                       :    10.000 đồng/cổ phần.

-        Ngày đăng ký cuối cùng: 06/5/2019.      

1.      Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (10%).

2.      Nội dung cụ thể:

-        Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-        Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cuối cùng, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt là: 1.000 cổ phần x 10.000 (mệnh giá) x 10% (tỷ lệ trả cổ tức) = 1.000.000 đồng.

-        Đợt 1:

+       Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)

+       Ngày thanh toán: 30/9/2019

-        Đợt 2:

+       Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)

+       Ngày thanh toán: 31/12/2019.
Chi tiết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 78
Tổng lượt truy cập 47,381
Thong ke