CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày đăng: 04/05/2012

Ngày  27 tháng 04 năm 2012. Hội đồng quản trị công ty Sudico đã thống nhất bầu Ông Đỗ Văn Bình - thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết download tại đây!

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 1
Tổng lượt truy cập 141,584
Thong ke