TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Báo cáo Tài chính Quý II - năm 2019

Ngày đăng: 30/07/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý II - năm 2019 và Bảng cân đối kế toán riêng quý II - năm 2019.
Chi tiết xin xem tại đây: - Báo cáo tài chính riêng.
                                        - Báo cáo tài chính hợp nhất.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 52
Tổng lượt truy cập 38,309
Thong ke