TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Báo cáo Tài chính Quý II của Công ty cổ phần đâu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

Ngày đăng: 15/08/2013

ông ty Cổ phần đầu tư Công ty cổ phần đâu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo hợp nhất Quý II

bctcquy2.2013sudicohopnhat.pdf

bctcquy2.2013sudicome.pdf

 

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 6
Tổng lượt truy cập 37,706
Thong ke