TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

Ngày đăng: 30/03/2013

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý Cổ đông Công ty Bản Báo cáo tài chính  hợp nhất năm 2012 được soát xét bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Chi tiết xin tải tại đây: SUDICO Consolidated FS (bw)01.pdf

                                      SUDICO Consolidated FS (bw)02.pdf

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 6
Tổng lượt truy cập 37,706
Thong ke