TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2018
21-04-2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018
21-07-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018
21-07-2018
Báo cáo tài chính riêng - 30/6/2018
23-10-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất - 30/6/2018
23-10-2018
Bảng cân đối kế toán hợp nhất 30/9/2018
23-10-2018
Bảng cân đối kế toán riêng 30/9/2018
23-10-2018
Thong ke