TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm tài chính 2018 (31-12-2018)
26-03-2019
Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm tài chính 2018 (31-12-2018)
26-03-2019
Báo cáo Hợp nhất Quý 4 - Năm 2017
30-01-2018
Báo cáo Riêng quý 4 - Năm 2017
30-01-2018
Báo cáo tài chính riêng - 31/12/2017
13-02-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất - 31/12/2017
13-02-2018
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018
01-02-2019
Báo cáo Tài chính Riêng Quý 4 năm 2018
01-02-2019
Báo cáo tài chính hợp nhất - 31/12/2017
12-04-2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018
21-04-2018
Thong ke