TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592


Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày đăng: 18/09/2019

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Hội đồng quản trị SUDICO đã ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CT-HĐQT về việc Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể:
1. Cổ tức năm 2016:
- Thời gian đã thông báo: 30/9/2019.
- Thời gian thay đổi thanh toán: 31/12/2020.
2. Cổ tức năm 2017:
+ Đợt 1:
- Thời gian đã thông báo: 30/9/2019.
- Thời gian thay đổi thanh toán: 31/12/2020.
+ Đợt 2:
- Thời gian đã thông báo: 30/9/2019.
- Thời gian thay đổi thanh toán: 31/12/2020.
Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 13
Tổng lượt truy cập 15,474
Thong ke