Search
Trang chủGiới thiệuTin tức sự kiệnVăn bản pháp quyQuan hệ cổ đôngDự án khu đô thịThư viện ảnhThư điện tửLiên hệ
>> DANH MỤC MENU
>> TIN TRỌNG ĐIỂM
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 07557451
Số người trực tuyến : 307
Bộ xây dựng
53/2007/NĐ-CP Download Nghị định 53/2007/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2007. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
04/2007CT-BXD Download Chỉ thị 04 /2007CT-BXD, ngày 5 tháng 3 năm 2007. Về thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2007 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
02/2007/TT-BXD Download Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại NĐ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và NĐ số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của CP
02/2007/CT-BXD Download Chỉ thị 02/2007/CT-BXD, ngày 07 tháng 02 năm 2007. Về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng.
01/2007/CT-BXD Download Chỉ thị số 01/2007/CT-BXD ngày 16/01/2007. Chỉ thị về một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng trong hội nhập kinh tế quốc tế
2006/TT-BXD Download Thông tư 06 /2006/TT-BXD, ngày 10 tháng 11 năm 2006. Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.
30/BXD-XL Download V/v: Đăng ký kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
226/2006/QĐ-TTG Download Quyết định 226/2006/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 năm 2006. Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.
112/2006/NĐ-CP Download Nghị định 112/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
2006/NĐ-CP Download Nghị định 111/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. (phần 2)
111/2006/NĐ-CP Download Nghị định 111/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. (phần 1)
108/2006/NĐ-CP Download Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
101/2006/NĐ-CP Download Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
2006/QĐ-BXD Download Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại VN (p2)
31/2006/QĐ-BXD Download Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước nước ngoài hoạt động xây dựng tại VN(p1)
12/2006/CT-BXD Download Chỉ thị 12 /2006/CT-BXD, ngày 11 tháng 9 năm 2006. Về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng.
88/2006/NĐ-CP Download Nghị định 88/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2006. Về việc đăng ký kinh doanh.
11/2006/QĐ-BXD Download Quyết định 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006. Quyết định Về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
28/BXD-XL Download Công văn số 28/BXD-XL ngày 6/1/2006. Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam, V/v Hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình
2646/BXD-XL Download Công văn số 2646 /BXD-XL ngày 23/12/2005 V/v: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
44/2005/QĐ-BXD Download Quyết định 44/2005/QĐ-BXD ngày 16/12/2005. Phê duyệt kinh phí hoạt động HĐNTNN Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
1085/BXD-PC Download V/v: chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng
09/2005/TT-BXD Download Thông tư 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005. Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng.
08/2005/TT-BXD Download Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005. Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
03/2005/CT-BXD Download Chỉ thị 03/2005/CT-BXD ngày 5/5/2005. về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng
15/2005/QĐ-BXD Download Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005. Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư Kỹ sư hoạt động xây dựng.
12/2005/QĐ-BXD Download Quyết định 12 /2005/QĐ-BXD, ngày 18 tháng 4 năm 2005. Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
306/BXD-PC Download V/v: ngành kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng
16/2005/NĐ-CP Download Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
05/2003/CT-BXD Download Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ xây dựng Về chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý
05/2004/TT-BXD Download Thông tư Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
04/2004/CT-BXD Download Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ XD về việc tăng cường và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong ngành Xây dựng
126/2004/NĐ-CP Download Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ. Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
87/2004/QĐ-TTG Download Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
03/2004/TT-BXD Download Thông tư 03/2004/TT-BXD ngày 07/05/2004. hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu.
01/TTLT/BXD-BNV Download Thông tư 01/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương.
2003/CT-BXD Download Chỉ thị số 04/2003/CT-BXD ngày 18/11/2003. về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân Ngành Xây dựng (phần 2)
04/2003/CT-BXD Download Chỉ thị số 04/2003/CT-BXD ngày 18/11/2003. về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân Ngành Xây dựng (phần 1)
08/2003/TT-BXD Download Thông tư 08/2003/TT-BXD ngày 09/07/2003. Thông tư hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng EPC
19/2003/QĐ-BXD Download Quyết định 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/07/2003. Quy định điều kiện năng lực hoạt động XD. (phần 3)
19/2003/QĐ-BXD Download Quyết định 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/07/2003. Quy định điều kiện năng lực hoạt động XD. (phần 2)
19/2003/QĐ-BXD Download Quyết định 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/07/2003. Quy định điều kiện năng lực hoạt động XD.(phần 1)
43/2003/TT-BTC Download Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/05/2003 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.
06/2003/TT-BXD Download Thông tư 06/2003/TT-BXD ngày 14/04/2003. Hướng dẫn nguyên tắc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế.
02/2003/CT-BXD Download Chỉ thị số 02/2003/CT-BXD ngày 18/02/2003. Chỉ thị về điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2003.
27/2001/QĐ-BXD Download V/v: ban hành quy định về uỷ quyền trong quản lý đầu tư XD đối với các đơn vị trực thuộc Bộ XD
16/2000/TT-BXD Download Thông tư hướng dẫn việc quản lýXD đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các Nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu XD và Tư vấn XD công trình tại VN
27/2000/QĐ-BXD Download Ban hành Quy định điều kiện kinh doanh XD
15/2000/TT-BXD Download Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng
14/2000/TT-BXD Download TT: Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các DA đầu tư và XD theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi , bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
23/2000/QĐ-BXD Download Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
03/2000/TT-BXD Download Thông tư Sửa đổi , Bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng Cục Địa chính hướng dẫn cấp giấy phép XD
01/2000/TT-BXD Download Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng
09/1999/TTLT-BXD-TCĐC Download Thông tư hướng dẫn cấp giấy phép XD
06/1999/TT-BXD Download Hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ điều lệ QLĐT và XD 42/CP-92CP sang thực hiện quy chế QLĐT và XD 52/CP
01/2002/TT-BXD Download Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - Cung ứng vật tư, thiết bị-XD EPC
03/1998/TT-BXD Download Thông tư v/v sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/97 về "Hướng dẫn quản lý XD các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và thầu nước ngoài nhận thầu XD tại VN
02/1998/TT-BXD Download Thông tư hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp XD, Tư vấn XD có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN
06/BXD-CSXD Download Hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao B.O.T áp dụng cho đầu từ trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ
01/BXD-CSXD Download Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam
06/BXD-CSXD 25/09/97 Download Thông tư 06/BXD-CSXD 25/09/97. Hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao B.O.T áp dụng cho đầu từ trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/19
01/BXD-CSXD Download Thông tư 01/BXD-CSXD 15/04/1997. Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam
 
Email Bản in
>> DỰ AN - KHU ĐÔ THỊ
>> VIDEO


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 15,16, 17, 18, Tòa nhà HH3, Khu Đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Tel: (84-04) 37685592/ 37684504/ 37684505 - Fax: (84-04) 37684029
Email: info@sudicosd.com